Kilangala Health Centre

24016

Wat is er aan de hand

Het hospitaaltje van de Kilangala Missiepost is van groot belang voor de eerstelijns gezondheidszorg in de uitgestrekte rurale regio in de Rukwa Provincie in Zuidwest-Tanzania. Voorlichting, vaccinaties, kleine ingrepen, medicijnverstrekking, moeder- en kindzorg wordt er onder leiding van twee artsen en een tiental verplegenden uitgevoerd.

Om wie gaat het

Medische zorg is een van belangrijkste activiteiten van de missiepost. Trijntje Beimers, de oprichtster van de zendingspost,  heeft er vanaf het begin aan gewerkt en in het bijzonder aan toegang tot gezondheidszorg voor mensen die er niet voor kunnen betalen. De naam van haar lokale missieorganisatie werd niet voor niets Good Samaritan Aid Mission (Barmhartige Samaritaan Missie).

Wat doet onze partner

De Kilangala Missie biedt in het gezondheidscentrum eerstelijns gezondheidszorg en preventie (informatie en vaccinatie) aan iedereen in de regio die deze zorg nodig heeft. Behandeling en medicijnen worden niet alleen gegeven aan mensen die ervoor kunnen betalen, maar ook aan de vele armen die dat niet kunnen. Zo nodig worden patiënten met de ambulance vervoerd naar de missiepost, dan wel overgebracht naar het beter geoutilleerde ziekenhuis in Sumbawanga.

Wat doet het ZZg

Samen met de Stichting Trijntje Beimers dekt het ZZg het deel van de exploitatiekosten dat het Kilangala Health Centre zelf niet kan opbrengen. Door sterk gestegen kosten is dat dit jaar ruim driekwart van de begroting. De arts en enkele verpleegkundigen worden door de missiepost betaald, enkele vroedvrouwen en andere verpleegsters door de overheid. Met de verkoop van medicijnen weet het Health Centre eigen inkomsten te verwerven.

Waarom steunen we dit

Dit medische werk voor de allerarmsten past goed in het beleid van het ZZg waarbij Woord, Daad en Verbinding rondom geloof als vanzelfsprekend samen gaan. Voor de Stichting Trijntje Beimers is het vanouds een van de belangrijkste pijlers van de werk van de Kilangala missie.

Status

Actief

Soort werk

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Tanzania