Hernhutter kleuterscholen in Albanië

22004

Wat is er aan de hand

Albanië is een van de armste landen van Europa. Er is grote werkloosheid en veel armoede, zeker onder de Roma-bevolkingsgroep. De mannen gaan naar het buitenland om werk te zoeken; vrouwen, kinderen en ouderen blijven achter. Deze vrouwen zijn vaak werkloos of verdienen maar heel weinig. De armoedeproblematiek leidt in de gezinnen tot spanningen en psychische problemen. Jonge kinderen zijn bijna altijd in huis, krijgen weinig aandacht en missen de sociale contacten en ontwikkelingsmogelijkheden van een kleuterschool of kinderdagverblijf. Daardoor beginnen ze al met een achterstand aan de lagere school. Een achterstand die velen nooit meer inhalen.

Om wie gaat het

Het gaat om kinderen tussen de drie en zes jaar uit arme gezinnen in de steden Burrel, Pogradec en Elbasan. Ook kinderen met autisme en ADHD zijn welkom, en dat is in Albanië niet vanzelfsprekend.

Wat doet onze partner

In Albanië zijn sinds 1990 kleine Broedergemeenten ontstaan die zich actief inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving. Zij weten met weinig middelen (huiskamerbijeenkomsten) veel te doen en veel te betekenen, onder andere voor de Roma-vrouwen en kinderen in de steden Burrel, Pogradec en Elbasan.
Samen met de Duitse organisatie Herrnhuter Missionshilfe (HMH) hebben ze in die drie steden kleuterscholen/kinderdagverblijven opgezet om jonge kinderen de kans te geven zich sociaal en mentaal te ontwikkelen in een veilige leeromgeving. En daarbij bieden ze ook zorg en aandacht aan de ouders en hun problemen.

Wat doet het ZZg

Dit kleuterscholenproject wordt gecoördineerd en gefinancierd door HMH. Dit jaar is er € 45.000 nodig. Het ZZg ondersteunt het met € 15.000, voor de kinderactiviteiten en de benodigde materialen; voor professionele zorg en aandacht voor de kinderen met beperkingen en voor de steun aan de gezinnen.
HMH draagt zelf € 30.000 bij. De ouders betalen zo mogelijk ook een beetje.

Waarom steunen we dit

Dit project voorziet in diaconale en geestelijke steun die vanuit de kerk gegeven wordt aan kinderen en ouders in achterstandssituaties. Dit past bij de doelstellingen van het ZZg.

Extra informatie

Lees een artikel uit het ZZg Nieuws van september 2022: Kerk in Albanië

Status

Actief

Soort werk

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Albanië