Geldgebrek in Kinderhuizen

22047

Wat is er aan de hand

Leliëndaal en Sukh Dhaam, twee kinderhuizen van de Broedergemeente in Suriname, vangen al ruim honderd jaar kinderen op die om heel verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Weeskinderen; kinderen afkomstig uit het binnenland die voor hun middelbare school en vakopleiding zijn aangewezen op verblijf in Paramaribo; kinderen die thuis te maken hadden met mishandeling of misbruik, of die uit huis geplaatst werden omdat het in het gezin niet goed ging.

De zorg in de kinderhuizen is van oudsher sober, maar liefdevol. De kinderen krijgen christelijke normen en waarden aangereikt en de meesten gedijen daar goed bij. Ze gaan naar school in de buurt of nemen de bus naar hun school in de stad. Want Leliëndaal en Sukh Dhaam zijn beide gelegen in Commewijne.

Crisis
De wereldwijde economische crisis wordt ook in Suriname hard gevoeld. De inflatie is er torenhoog en de overheid financieel zwak. De prijs van voedsel, kleding, elektriciteit, benzine, ja eigenlijk van alles, is omhoog geschoten. De financiële bijdrage die de overheid voor elke pupil aan de kinderhuizen geeft is zwaar onvoldoende om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Lokale sponsors verminderen/stoppen hun donaties omdat ze het zelf ook moeilijk hebben. En steeds meer ouders/verzorgers kunnen de ouderbijdrage niet of maar ten dele betalen. Leliëndaal en Sukh Dhaam komen elke maand dik geld tekort.

Christina Diran, de ‘moeder van Leliëndaal’, kan heel goed de eindjes aan elkaar knopen maar afgelopen najaar zat ze echt met de handen in het haar. Hoe zuinig ze ook omsprong met haar budget, elke maand kwam ze voor voeding en noodzakelijke uitgaven meer dan € 1.300 tekort. De maaltijden voor de 45 aan haar toevertrouwde kinderen werden noodgedwongen steeds kariger. In Sukh Dhaam, waar 30 kinderen wonen, is de situatie soortgelijk.

Om wie gaat het

Het gaat om de kinderen die in de kinderhuizen Leliëndaal en Sukh Dhaam wonen en het personeel dat er werkt.

Wat doet onze partner

De Broedergemeente in Suriname, verantwoordelijk voor de kinderhuizen, denkt na over toekomstige mogelijkheden voor duurzame financiële ondersteuning voor Leliëndaal en Sukh Dhaam. De kerk slaat ook een brug naar het ZZg en vraagt om mee te denken over toekomstperspectieven.

Wat doet het ZZg

Het ZZg springt voor een aantal maanden bij met € 2.500 per maand.

Waarom steunen we dit

Toen het ZZg hiervan hoorde besloten we te helpen. Aan de economische malaise in Suriname kunnen we niks veranderen, maar wel kunnen we de noden van de kinderhuizen een beetje verlichten. Leliëndaal en Sukh Dhaam ontvangen daarom een aantal maanden een aanvulling op hun huishoudportemonnee, zodat in elk geval de dagelijkse boodschappen en rekeningen betaald kunnen worden.

Status

Actief

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Suriname