Dominee worden in Zuid-Afrika

24001

Wat is er aan de hand

Het Theologisch Seminarie in Kaapstad (Moravian Theological Centre / MTC) leidt nieuwe voorgangers en kaderleden op voor de Broedergemeente in Zuid-Afrika. Maar de vierjarige studie met aansluitend twee jaar stage kan lang niet iedereen zelf bekostigen. Voor het onderdak, voedsel, reiskosten, medische verzekering en toegang tot digitale middelen voor de studenten is € 10.000 nodig. In 2023 startte het Seminare met een nieuw project: een online theologische opleiding, zodat ook studenten van verder weg mee kunnen doen.

Om wie gaat het

In eerste instantie is het aanbod van het MTC bestemd voor jonge mensen, maar ook iets ouderen met een roeping mogen meedoen. En zeker vrouwen, want die hebben in de Zuid-Afrikaanse maatschappij veel minder toegang tot een goede opleiding. Dit jaar gaat het om zes vrouwelijke voltijdstudenten en vijf die nu stage lopen.

Wat doet onze partner

MTC biedt, financieel gesteund door het ZZg, geïnteresseerden de kans om deze studie te volgen en draagt bij aan theologisch vorming van mensen. Na hun opleiding zijn de studenten door het MTC in staat om voorganger te worden, bij voorkeur in een Broedergemeente in Zuid-Afrika.

Wat doet het ZZg

Het ZZg helpt met financiële ondersteuning.

Waarom steunen we dit

Voor het ZZg is steun aan theologische opleidingen een belangrijk onderdeel van zendingswerk.

Status

Actief

Soort werk

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Zuid-Afrika