Schoon drinkwater via de kerk (Cuba - 18.027)

20180529 181154

Zending via een waterfilter. Doet u mee?

Dit is de eerste van vijf waterfilterinstallaties voor de Broedergemeenten op Cuba. Deze zit in het John Amos Comenius Center, het gemeentegebouw dat ZZg enkele jaren geleden hielp realiseren in een arme buitenwijk van Havana. Nu kunnen gemeenteleden, zondagsschoolkinderen en buurtbewoners, in totaal zo’n 250-300 mensen, beschikken over schoon en veilig drinkwater. Dat is in Cuba bepaald niet vanzelfsprekend, want op veel plaatsen is het drinkwater sterk verontreinigd, wat leidt tot ziekte (cholera) en sterfgevallen. Het ZZg financiert twee waterfilters à € 5.500, in samenwerking met ARMF, de Amerikaanse stichting die de Broedergemeenten op Cuba ondersteunt. ARMF neemt er drie voor zijn rekening. Gemeenteleden krijgen training in het onderhoud en leren over het belang van schoon water.
Het schone water zien de Amerikanen als een gift; niet alleen water voor het lichaam, maar ook spiritueel water voor de ziel. Zending via een waterfilter dus.

Als u eraan wilt bijdragen, graag!


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 5, € 10, € 20 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: Schoon drinkwater via de kerk 18.027