ANBI-status

ANBI FC

Update 1 juli 2020
De totstandkoming en externe controle van de jaarverslaggeving over 2019 heeft vertraging opgelopen als gevolg van de coronapandemie. Het Zeister Zendingsbestuur besloot daarom de publicatie daarvan uit te stellen. Dit is wettelijk geoorloofd tot 1 november 2020.

Hieronder vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het ZZg.

Officiële naam
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente

RSIN
002690846

Contactgegevens
Bezoek-en postadres: Zusterplein 20 / 3703 CB Zeist / Tel. 030 - 692 71 80
E-mailadres: info@zzg.nl

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Dhr. Mr. L.M. Dragtenstein, voorzitter
Mw. A.F. Belgrave, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. I.J. Cambridge
Dhr. P.M. Theile
Mw. M. van der Heiden-Brunekreef, lid namens de Protestantse Kerk Nederland

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2016-2020.

Beloningsbeleid
Het ZZg kent een onkostenvergoeding voor bestuursleden en andere vrijwilligers. Er is geen vacatieregeling.
Werknemers worden beloond overeenkomstig de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling
Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag en jaarrekening)
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we u naar het jaarverslag en jaarrekening van het ZZg over 2018.

Samenwerking met Stichting Trijntje Beimers
Het ZZg werkt sinds 1 januari 2013 nauw samen met de Stichting Trijntje Beimers (STB). 
Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van STB.