Kom in actie voor het Caribisch Gebied! (17.037)

 

Update 26 oktober 2017: Orkaanschade op de Maagdeneilanden

De eilanden St. Thomas, St. Croix en St. John, in het oostelijk deel van de Caribische Zee, maken deel uit van de zogeheten Maagdeneilanden. Tot 1917 waren het Deense koloniën, nu behoren ze tot de Verenigde Staten. Al heel vroeg begon daar de zending van de Evangelische Broedergemeente. Op elk van de drie eilanden bevinden zich kerken, scholen en andere gebouwen die zwaar geleden hebben onder de orkanen Irma en Maria. Begin oktober werden ze bezocht door de voorzitter van de EBG-provincie “West-Indië-Oost”, Cortroy Jarvis, en de superintendent van de Virgin Islands Conference, Eulencine Christopher. (Tekst loopt verder onder de afbeeldingen.)

Hun rapportage vermeldt schade aan alle kerkgebouwen: afgewaaide daken, kapotte ruiten en ramen, zwaar beschadigd meubilair, grote waterschade, waaronder vooral de houten vloer-bedekkingen geleden hebben. De terreinen liggen vol omgewaaide bomen, gekantelde electriciteitsmasten en allerlei puin. Dat geldt voor de Nisky- en de Memorial-gemeente op St.Thomas, de Friedenstal- en de Friedensberg-gemeente op St. Croix evenals voor de Emmaus- en de Bethany-gemeente op St. John. In de pastorie van de Emmaus-gemeente, waar de orkaan driekwart van het dak had meegenomen, konden de predikant en zijn echtgenote zich redden door zich drie dagen in de badkamer op te sluiten!

Het mag een wonder heten dat er bij zoveel materiële schade maar weinig mensenlevens te betreuren zijn. Exacte gegevens zijn daarover niet bekend, omdat het sommigen gelukt is tijdig per schip of per vliegtuig hun eiland te verlaten, en dan kan het lang duren eer het contact hersteld is. De ter plekke overgebleven gemeenteleden doen hun best om de ergste schade te herstellen, zodat er op de scholen weer les gegeven kan worden en ook de kerkdiensten onder primitieve omstandigheden voortgang kunnen vinden. Het gemeentehuis van de Bethany-gemeente op St. John, dat redelijk intact is gebleven, dient inmiddels als noodopvang voor mensen die door de orkanen al hun have en goed zijn kwijtgeraakt. Ze worden daar, behalve door de plaatselijke predikant, ondersteund door een hulpdienst bestaande uit een manager, een verpleegster, een kok en een veiligheidsagent.
Met de wederopbouw van de samenleving en de pastorale zorg voor de gedupeerden zullen nog jaren gemoeid zijn. De verslaggever, Cortroy Jarvis, brengt zijn dank uit aan allen die, op welke wijze dan ook, hun medeleven betonen.

 

Oudere berichten 

De bakermat van de zending van de Broedergemeente is zwaar getroffen door orkaan “Irma”. Deze orkaan van categorie 5 heeft de Caribische eilanden van St. Maarten, Antigua en Barbuda, St. Thomas en St. John en uiteindelijk ook Cuba geraakt en grote verwoestingen teweeggebracht. Op sommige van deze eilanden is de zending na 1732 als eerste begonnen. Ook vandaag is de Broedergemeente hier present.


Foto's © Daily Mail

Enorme beschadiging
De mensen op de getroffen eilanden verkeren in een moeilijke situatie. Er moeten materiële en geestelijke inspanningen worden geleverd om de gemeenschappen weer op te bouwen. Praktische noodhulp, (tijdelijke) huisvesting, pastorale zorg bij het verwerken van deze ervaring; dat alles zal door de Broedergemeente daar opgepakt moeten worden. Zo is op het eiland Barbuda ca. 90% van de huizen vernield. Ook op St. Maarten is een groot deel van de huizen beschadigd.

Samenwerking met kerk en zendingsorganisaties in Europa
Het ZZg slaat de handen ineen met de Broedergemeente en de collega zendingsorganisaties in o.a. Duitsland en Denemarken. Samen dragen we financieel ons steentje bij. In overleg met de bestuursorganen op de eilanden zullen we bepalen waar het geld het meest nodig is. Daarbij zullen we samenwerken met de Board of World Mission van de Noord-Amerikaanse Broedergemeente, dat in de regio veel ervaring en goede netwerken heeft.

Herstel van het kerkelijk leven
Er zal vermoedelijk overheidssteun komen voor de eerste nood, zoals huizen, elektriciteit en water. Maar als het dak van de kerk verdwenen is kunnen daar geen samenkomsten gehouden worden om elkaar te bemoedigen. Extra pastoraat zal nodig zijn om mensen op te vangen, ook als de eerste noodwoningen gebouwd zijn, want pas dan kom je toe aan de geestelijke verwerking van de ramp. De Broedergemeente en wij als zendingsorganisaties kunnen precies daar helpen waar de overheid en algemene hulporganisaties niet komen. Ook weten we hoe belangrijk het is om niet alleen de materiële nood te zien, maar ook de behoefte aan geestelijke kracht om de moed erin te houden.