Verklaring Broedergemeente over Black Lives Matter

black lives matter 1011597 1280

Op maandag 25 mei 2020 werd in Minneapolis de Afro-Amerikaanse George Floyd door een witte politieman gedood. Het is niet de eerste keer dat in de Verenigde Staten, een zwarte onbewapende man door politiegeweld om het leven is gebracht.

In verband met dit gebeuren en de beweging die sindsdien in vele landen op gang is gekomen en die het stoppen van racisme en discriminatie eist, heeft het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente een verklaring opgesteld met de titel: Black lives matter - de lange weg naar genezing.

Centraal in deze verklaring staat de oproep:

Laten wij bij onszelf beginnen en ons inzetten, dat de Broedergemeente een kerk wordt, waar daadwerkelijk mensen van verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis vinden. En laten wij onze stem verheffen, wanneer waar ook ter wereld mensen vanwege hun huidskleur, afkomst of geloof als inferieur worden beschouwd en behandeld.

De volledige tekst van de verklaring is te lezen op de website van de Broedergemeente via onderstaande link. Het ZZg sluit zich van harte aan bij deze verklaring.

https://nederland.ebg.nl/nieuws/302