ZZg kiest voor nieuwe aanpak toekennen projectsubsidies

Honduras 18.033 ZZg Ahuas Bible Institute Classroom

In het najaar van 2019 is het ZZg is het ZZg overgestapt op een andere manier van het toekennen van projectsubsidies. Ook in 2020 wordt deze methode gecontinueerd.

Concreet betekent dit dat er jaarlijks twee momenten zullen zijn waarop het ZZg de aanvragen verzamelt en beoordeelt. Subsidieaanvragen voor kalenderjaar 2020 dienden uiterlijk op 25 oktober 2019 bij het ZZg binnen te zijn. Een tweede moment (herkansingsronde) om projectvoorstellen in te dienen is uiterlijk op 1 februari 2020.

Projectvoorstellen voor kalenderjaar 2021 kunnen ingediend worden tussen 1 juni 2020 en 30 september 2020.

Voor het indienen van een subsidieaanvraag sturen wij u graag een formulier toe. Hierin leest u alle voorwaarden waar een projectaanvraag aan moet voldoen, zoals bijvoorbeeld het meesturen van foto’s en human interest verhalen die het ZZg nodig heeft voor de fondsenwerving.

Daarnaast zette het ZZg in 2019 steeds meer in op samenwerking met collega-zendingsorganisaties van de Broedergemeente, zoals Herrnhuter Missionshilfe (Duitsland), Mission 21 (Zwitserland), The Board of World Mission (Verenigde Staten) en Brødremenighedens Danske Mission (Denemarken). Deze collega-organisaties zijn, samen met de partners in de betreffende landen verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het project, terwijl het ZZg optreedt als co-fincancier. In 2020 zullen wij de samenwerking met deze collega's verder intensiveren. Voor het ZZg is dit een prachtige kans om ook kennis en contacten op te doen in landen die voor ons relatief nieuw zijn, zoals Malawi, Zambia, Congo, Sierra Leone, Peru, Honduras en Albanië.