Ewald Hunsel nieuwe algemeen secretaris

Per 1 september 2018 is dhr. Ewald Hunsel aangesteld als algemeen secretaris bij het ZZg. Hij volgt hiermee Aart Schalkwijk op.

Ewald Hunsel algemeen secretaris ZZg web

Ewald heeft in het verleden verschillende directiefuncties bekleed bij o.a. Leiden University, de Haagse Hogeschool, de Gemeente Amsterdam en Behandelcentrum Woodbrokers in Friesland. Hij beschikt over diverse bestuurlijke ervaring. Daarnaast is hij geruime tijd als ondernemer actief. Deze ervaring brengt hij ook mee.

Ewald is zeer gemotiveerd om, samen met de overige medewerkers van het bureau, uitvoering te geven aan het beleid van het ZZg en zijn rol in de wereldwijde Broedergemeente verder vorm te geven. Hij wil inspelen op de huidige omstandigheden waar het ZZg mee te maken heeft, zoals de dalende lijn in het aantal donateurs én de hernieuwde focus die het ZZg legt op zending.

Het Zeister Zendingsbestuur heeft het volste vertrouwen in de samenwerking met Ewald.
Zijn contactgegevens zijn: e.hunsel@zzg.nl of 030 692 71 83.