Afscheid algemeen secretaris Aart Schalkwijk

Per 1 juli 2018 neemt algemeen secretaris Aart Schalkwijk afscheid van het ZZg na een diensttijd van twaalf en half jaar. Hij begon in 2006 als projectmedewerker en sinds 4 februari 2016 bekleede hij de functie van Algemeen Secretaris, waarbij hij leiding gaf aan het ZZg en uitvoering gaf aan het beleidsplan 2016-2020. Zijn aanstelling is in goed overleg met het bestuur beëindigd per bovengenoemde datum.

zzg 250 symp 0930

Aart zegt zelf: Ik kijk terug op een mooie en zinvolle periode bij het ZZg met warme en waardevolle contacten met partners en relaties in Nederland, Suriname en in andere landen. Samen hebben we vorm en inhoud gegeven aan een mooie samenwerking, die in de meeste gevallen doorgaat met mijn opvolger en met andere teamleden van het ZZg.

Het bestuur van het ZZg is momenteel bezig met het aanstellen van een nieuwe algemeen secretaris. De verwachting is dat deze persoon in september 2018 de functie zal kunnen aanvaarden. Het bestuur en het personeel van het ZZg dankt Aart voor zijn trouwe inzet en zijn grote betrokkenheid bij het zendingswerk in de afgelopen jaren en wensen hem zegen op zijn pad.