Lezing op 18 mei: Surinaamse slavenregisters en de EBG

Slavenregisters web

Vanaf 1826 werden in Suriname alle mensen die in slavernij leefden geregistreerd in speciale registers. In deze slavenregisters werd per plantage of particuliere slaveneigenaar bijgehouden welke mensen ze in slavernij hadden. Iedereen werd met naam geregistreerd en alle veranderingen in hun leefsituatie werd bijgehouden. Dit maakt het mogelijk om individuele levens van mensen in slavernij te volgen tot de emancipatie in 1863.

Tijdens deze lezing krijgt u een beeld van deze bijzondere bron. Er wordt ingegaan op wat deze bron ons kan leren over slavernij. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de rol van de Evangelische Broedergemeente, zoals die uit de registers blijkt, en de mogelijkheden om de EBG-archieven in de toekomst te verbinden met de slavenregisters.

De slavenregisters van Suriname zijn afgelopen jaar gedigitaliseerd als onderdeel van het Surinaams-Nederlandse project ‘Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’, met steun en inzet van meer dan duizend donateurs en vrijwilligers. De database die daarop is gebaseerd zal vanaf de zomer van 2018 beschikbaar komen voor het publiek.

Waar en wanneer
Vrijdag 18 mei van 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente Zeist

Biografie
Dr. C. W. van Galen is docent aan de Radboud Universiteit en samen met Maurits Hassankhan (AdK Universiteit Suriname) projectleider van ‘Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’.