Rondzendbrief uit Tanzania #5

Bert en Marjo Muizebelt - ten Kate zijn vanuit de Broedergemeente (in Denemarken) opnieuw uitgezonden naar Tanzania.
Daar werken ze aan een gezondheidsproject van de Moravian Church langs het Tanganyikameer.
Middels een rondzendbrief houden ze ons op de hoogte van hun werk.

Rondzendbrief #5 - februari 2017

Februari 2017

“Vrede voor dit huis! is dus een vredegroet in een soms vijandige omgeving en het is een groet over de grens van cultuur en godsdienst heen. De vredegroet moet een tegengeluid zijn in onze tijd ”

Dit stond in de inleiding van het vorige EBGZ Weeknieuws van ds. Markus Gill. Toen we dit Weeknieuws met het thema Vredegroet ontvingen, was net onze trip naar Congo gecanceld door onvrede / onlusten aan de overkant van het meer door machtwellustelingen die aan de macht willen blijven en daardoor andere mensen ophitsen om onrust te gaan zaaien... Dit maakt dat je het artikel op een andere manier leest.

Hier in Tanzania wordt inderdaad vaak de groet AMANI =VREDE gebruikt bij ontmoetingen en ook bij afscheid: GOD ZIJ MET U OP UW WEG of GA IN VREDE. In Europa wordt dit veel minder gedaan. Waarschijnlijk omdat er vrede is in de betekenis van ”geen oorlog”. Dit ligt hier helaas anders. Er zijn veel mensen op de vlucht gegaan door onveiligheid, vooral ten noorden van de plaatsen waar ons project werkzaam is. Deze vluchtelingen zoeken nu hun toevlucht in deze dorpen in Congo, terwijl sommigen naar de overkant over het Tanganyikameer naar Tanzania komen. Vanuit de Broedergemeente in Denemarken is er geld gestuurd om 350 zakken van 50 kg meel te kopen voor deze vluchtelingen in Congo, en een van onze grote missieboten is vertrokken naar de overkant om deze mensen te helpen. Meerdere transporten volgen.

Vorige week zondag las de Deense Missionaris Knud Knudsen een stuk uit de bijbel uit Jesaja 58 vers 7 (hulp aan hongerigen). Omdat er nu in deze kleine dorpen, ingesloten door het Tanganyikameer aan de ene kant en hoge onbegaanbare bergen aan de andere kant (transport is alleen over water mogelijk), op een klein oppervlak veel mensen bijeenwonen, zijn onze gezondheidlessen en onderwijs des te meer urgent. Er bestaat een groter risico op uitbraak van ziektes en besmetting. Ons Congolees medisch team gaat dan ook gewoon door. Echter nu even zonder ondersteuning van Tanzaniaanse zijde. Ondertussen is het min of meer rustig en is de planning om 19 Februari te gaan. Deze tweede fase van het project in Tanzania en de eerste fase voor Congo loopt tot 1 oktober 2017. Het is een project van de Moravian Church en de regering in Tanzania met financiële ondersteuning van de Broedergemeente en de regering in Denemarken.

Marjo en Bert

Bert en Marjo Muizebelt-ten Kate
muizebelt@yahoo.com / mjotenkate@yahoo.co.uk 
Moravian Church
PO Box 378 Sumbawanga Rukwa Province, Tanzania