Rondzendbrief uit Tanzania #4

Bert en Marjo Muizebelt - ten Kate zijn vanuit de Broedergemeente (in Denemarken) opnieuw uitgezonden naar Tanzania.
Daar werken ze aan een gezondheidsproject van de Moravian Church langs het Tanganyikameer.
Middels een rondzendbrief houden ze ons op de hoogte van hun werk.

Rondzendbrief #4 - september 2016

Kipili, Tanzania, september 2016

Het is goed om via het Weeknieuws op de hoogte te blijven van de laatste vele activiteiten in Zeist zoals Zendingsfeest, Oudstenraadverkiezing , bijeenkomsten van Unitas Fratrum. We voelen dan toch dat we er een beetje bij horen.
Kerkdiensten afspelen via internet is nog niet mogelijk, wel jammer maar er is veel veranderd en verbeterd qua communicatie, infra structure etc. sinds 2006
2006: onze eerste kennismaking met het werk hier in Kipil. Nog steeds zijn veel dorpen alleen toegankelijk via het meer met boten. Er zijn echter meer gezondheidsposten gebouwd door de regering met gezondheidswerkers waardoor behandeling van ziekten en bevallingen door medisch geschoold personeel dichterbij het dorp kunnen plaatsvinden.
Ons gezondheidsproject heeft voor de dorpen zonder gezondheidspost ambulance boten helpen bouwen samen met de bevolking : de bevolking heeft de kosten van de houten boot betaald en het project de bootmotor zodat urgente medische gevallen en zwangere vrouwen per ambulance-boot naar een gezondheidscentrum kunnen worden vervoerd.
Verder wordt de boot gebruikt om de gezondheidswerker naar het dorp te brengen voor het vaccineren en laten wegen van kinderen en controle van zwangere vrouwen. Bij een te verwachten risico bevalling zal de zwangere vrouw geadviseerd worden te wachten in een opvang”moederhuis” bij het ziekenhuis om daar de bevalling af te wachten.
2016: telefoon (2006 alleen een Satelliet telefoon) beter wegennet (nu 3 uren tot Sumbawanga (160KM) vroeger 8 uren), een schonere omgeving rond de huizen, met in het dorp 5 grote ijzeren tonnen met kleine gaten onder in waarin het afval kan worden verbrand, zodat dit niet door loslopende kippen en geiten kan worden verspreid vanuit de afvalkuilen. Verder heeft ieder huis een eigen toilet met een speciaal systeem van hangende plastic yerricans voor water/zeep zodat men handen kan wassen.
De was en afwas worden niet meer gedaan in het meer en men gebruikt waslijnen en wasrekken voor het drogen van was resp. eetgerei. Daardoor minder ziektes gerelateerd aan verontreinigd water door verbetering hygiene. Er is minder malaria door gebruik van muskietennetten en door voorlichting oa om broedplaatsen te vermijden.
Kipili won de 2e prijs voor het schoonste dorp in de provincie en de vrouwen uit huizen met toilet kregen allen van de regering een afrikaanse omslagdoek.
Ook nu elektriciteitspalen voor aansluiting op landelijk net sinds mei 2016 ( een grote verrassing voor ons)en meer zonnepanelen soms op grasdaken. Er zijn nu veel huizen met golfplaatdaken (een huis met zo’n dak geeft status).
Er is echt veel verbeterd hier in de dorpen hier aan het meer in Tanzania mede door voorlichting van ”ons” Primary Health Care project gedragen door de Broedergemeente (Moravian Church) van Denemarken en Tanzania, financiele steun van de Deense organisatie Danida en als derde de medewerking van de Tanzaniaanse regering, die 5 werknemers betaalt met het doel dat voorlichting en hulp aan de bevolking doorgaat ook als de steun vanuit het buitenland stopt.
Congo 2016: De situatie in dopren in Congo aan het Tanganyikameer is eigenlijk net zoals we deze aantroffen in 2006 in Tanzania:afgelegen,alleen te bereiken via meer, geen communicatiemogelijkheid, geen gezondheidscentra, geen gezondheidswerkers.. Hier ligt de nieuwe uitdaging voor het komende jaar: het tegengaan van ziektes door voorlichting over basishygiene,schoon drinkwater, toiletten, omgeving en te beginnen in scholen. Er is veel onwetendheid. Doel: minder ziektegevallen en doden door malaria, typhus, cholera.

Groeten Bert en Marjo (volgende keer “life” informatie in Zeist in November DV) 

Broederlijke/zusterlijke groeten voor allen,
Bert en Marjo

Bert en Marjo Muizebelt-ten Kate. muizebelt@yahoo.com / mjotenkate@yahoo.co.uk 
Moravian Church
PO Box 378 Sumbawanga Rukwa Province, Tanzania