Rondzendbrief uit Tanzania #2

Bert en Marjo Muizebelt - ten Kate zijn vanuit de Broedergemeente (in Denemarken) opnieuw uitgezonden naar Tanzania.
Daar werken ze aan een gezondheidsproject van de Moravian Church langs het Tanganyikameer.
Middels een rondzendbrief houden ze ons op de hoogte van hun werk.

Rondzendbrief #2 - juni 2016

Vandaag zondag, (Vaderdag in Nederland)

Zondagmorgen vroeg: De hanen kraaien, de kippen lopen met hun kuikens rond te paraderen en de geiten van de buren worden uit hun hok gelaten en genieten van hun vrijheid. Eigenlijk verboden want ze eten alles op.
De kerk begint om 10 uur waarbij alleen de evangelist, 1 helper en wij aanwezig zijn. Na opening en gebed komen er mondjesmaat meer mensen de kerk binnen. Het koor is deze keer afwezig waardoor de dienst “slechts” 1½ uur duurt in plaats van normaal minimaal 2 uur. Na de kerkdienst gaan we naar ons huis dat net onder de kerk op dezelfde heuvel ligt en genieten we van een kop oploskoffie.
In de middag luisteren we opnieuw naar de kerkdienst van onze uitzending van 10 jaren geleden nl op 28 mei 2006, toen de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren!
Een prachtige dienst en fijn dat we deze kerkdienst hier nog eens kunnen beluisteren.
De voorganger was destijds ds Hans Kronenburg. Ook Job van Melle , destijds secretaris van de ZZG, heeft gesproken met informatie over Tanzania en zending.
Tanzania is een vrij nieuw land voor de Hernnhutters, waar nu al meer dan de helft van alle Moravians in de hele wereld wonen en meerdere kerkprovincies heeft.
Nu 2016, 10 jaren later zijn we weer hier...zeer bijzonder.. We kijken nu met een heel andere blik en zijn ook op een andere manier gestart met onze werkzaamheden.
Wij zijn blij hier in Kipili te zijn en deze kans te hebben gekregen om onze ervaring in te kunnen zetten. We gaan ook naar Congo (DRC) maar pas als we hier in Tanzania een werk- en verblijfsvergunning hebben anders kan men moeilijk gaan doen aan de overkant van het meer in Congo. Er is hier aan de Tanzaniaanse zijde ook genoeg te doen, we zijn adviseurs!!! Dus gelukkig een andere taak dan alles coördineren.
Bert is bezig met technische zaken zo als radioverbinding tussen Tanzania en de projectplaatsen in de Congo realiseren, computers, waterproject en waterpompen en advies mbt financiële zaken.
Marjo houdt zich vooral bezig met adviseren tijdens training in dorpen, planning van boottrips en voor de contakten met overheid op plaatselijk en regionaal nivo en is al regelmatig op pad geweest met het team.
Volgende week staat er een trip naar 3 verschillende gemeenten op het programma om onderricht aan traditionele vroedvrouwen te geven en vooral de boodschap van de overheid over te brengen dat deze vroedvrouwen zwangere vrouwen moeten gaan begeleiden naar een gezondheidscentrum en zelf geen bevallingen meer mogen doen,
een eis van de Tanzaniaanse regering, echter alleen in uiterste noodzaak.
In veel plaatsen is vervoer moeilijk...alles met bootjes....dus theorie vanuit Dar es Salaam en praktijk in een klein dorpje aan het meer zonder veel mogelijkheden mbt gezondheid liggen ver uiteen...

Wordt vervolgd in de maand augustus.
We wensen een ieder een goede tijd zowel de thuisblijvers als de vakantiegangers
Broederlijke/zusterlijke groet uit Kipili, Lake Tanganyika, Tanzania
Bert en Marjo Muizebelt-ten Kate. muizebelt@yahoo.com/ mjotenkate@yahoo.co.uk
Moravian Church
PO Box 378 Sumbawanga Rukwa Province, Tanzania