Kopijservice kerken 2016-2: Ineke Alberda Shule ya msingi

Artikel voor kerkblad: 
Schoolbel Ineke Alberdaschool Kilangala

Laat de schoolbel maar luiden!
Naar school gaan in je eigen woonplaats - op het afgelegen platteland in Zuidwest-Tanzania is dat niet vanzelfsprekend. In het dorpje Kilangala in het zuidwesten van Tanzania kunnen sinds 2008 kleuters elke dag enthousiast naar school om alvast te leren tellen en schrijven.
Sinds 2013 hoeven de kinderen van groep 3 niet meer vijf kilometer naar het buurdorp Kipande lopen om daar met 70 kinderen(!) in één klas te zitten. En inmiddels hoeven de kinderen van groep 4,5, en 6 dat ook niet meer, want ook zij hebben in Kilangala nu een eigen lokaal en een eigen leerkracht.
De kinderen zijn trots op hun school met de prachtige naam 'Ineke Alberda Shule ya Msingi' (Ineke Alberda Basisschool – naar de Nederlandse vrouw die samen met haar man de initiator was van het hele project) en ze staan ’s morgens al vroeg te trappelen van ongeduld om naar binnen te mogen.

Met de stichting ProTanz bouwt het ZZg de Ineke Alberda school beetje bij beetje uit totdat het een complete basisschool is. Elk jaar komen er weer lokalen of dienstwoningen bij en ook is er een toiletblok gebouwd. Leerlingen van het plaatselijke vakopleidingscentrum voeren de bouw uit en doen zo een schat aan praktijkervaring op als timmerman en metselaar.
Een school bouwen is niet goedkoop, ook niet in Tanzania. Voor een lokaal is op dit moment € 8.500 nodig, voor een dienstwoning (verplicht in Tanzania) € 9.500. Het toilettenblok van 12 latrines kostte € 4.100.

Wilt u meebouwen aan de school en aan de toekomst van de kinderen in Kilangala? Uw gift is welkom op
IBAN NL74 RABO 03752 16 936 t.n.v. ZZg te Zeist. Vermeld ‘Ineke Alberdaschool Tanzania’.

--------
Wilt u graag een foto bij het artikel plaatsen? Mail naar info@zzg.nl, dan sturen we u een JPEG-bestand.


Tekst voor collecteafkondiging:
De collecte is bestemd voor de Ineke Alberda school in Tanzania. Daar krijgen nu al 300 kinderen uitstekend onderwijs in een gebied waar vroeger geen school was. Sinds in 2007 de bouw van een kleuterschool begon in het afgelegen dorpje Kilangala komt er elk jaar een stuk bij en de school omvat inmiddels lokalen voor groep 1 t/m 6, een toiletblok en woningen voor de leerkrachten.
Dit jaar beginnen het ZZg en de Stichting ProTanz met de bouw van drie nieuwe lokalen. De fundamenten liggen er al. Voor elk lokaal is € 7.500 nodig plus € 1.000 voor de inrichting.
Via de collecte bouwt u mee. € 6 is goed voor 100 stenen, € 50 voor een schoolbank voor 3 kinderen. Elke gift is welkom.
 

Filmpjes:
Filmpje: Groep 3 krijgt rekenles
Filmpje: De kleuterklas zingt voor bezoekers
Film (25 minuten): Herman Hendricks over het ontstaan van de school.

Foto's:



Achtergrondverhaal:

Tanzania ligt aan de oostkust van Afrika. Duitsland nam het land eind 19e eeuw over van de Arabieren. Daarna werd het een Engelse kolonie tot de onafhankelijkheid in 1961. President Nyerere gaf het land een gemeenschappelijke taal: het kiswahili, maar alle stammen spreken ook nog steeds hun eigen taal. In het zuidwesten van Tanzania ligt de Rukwa regio, een van de meest achtergebleven gebieden van het land. De laatste jaren wordt er een asfaltweg door de gehele regio aangelegd en dit is een enorme economische stimulans voor het gebied. Veertig kilometer van de provinciehoofdstad, Sumbawanga, richting het Tanganyikameer ligt het dorp Kipande, inmiddels bereikbaar via de asfaltweg. Vanaf daar is het nog vier kilometer over een zandweg naar de missiepost Kilangala, een klein dorpje dat ooit gebouwd werd voor vluchtelingen van de Mau-Mau oorlog in Kenia. Hier vestigde in de jaren 50 van de vorige eeuw de Nederlandse zendelinge en verpleegkundige Tryntsje Beimers zich. Zij bouwde een hospitaaltje en een kinderhuis. In de afgelopen jaren kwam daar een beroepsopleiding (Vocational Training Centre) bij, waar les gegeven wordt in kledingmaken, timmeren en metselen. Een aantal jaren geleden is er ook gestart met landbouwontwikkeling. Na het overlijden van Tryntsje Beimers (2006) is de leiding in Tanzaniaanse handen, met Moses Siame als manager. Het werk wordt nog steeds ondersteund door de Tryntsje Beimers Stichting, sinds 2013 in samenwerking met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).

School
Heel lang moesten de kinderen uit het dorp Kilangala naar school in Kipande, vijf kilometer verderop, waar ze met 90 kinderen in een klas zaten. In hun eigen dorp, bij de missiepost, was toen nog geen school. Dit veranderde in 2008 toen de Ineke Alberda Kleuterschool zijn deuren opende. Bijzonder, want in Tanzania was kleuteronderwijs zeker nog niet gebruikelijk. De kleuterschool draagt de naam van de initiatiefneemster, Ineke Alberda. Zij initieerde in 2006 het project samen met haar man Herman Hendricks maar zij heeft het resultaat nooit kunnen zien omdat ze enkele maanden na de start plotseling overleed.
Herman ging door en is nog steeds nauw betrokken bij de bouw van de school die inmiddels op weg is om een complete lagere school te worden. De kinderen van de eerste lichting kleuters zitten nu allemaal(!) op de middelbare school en doen het er goed, mede dankzij de solide basis die ze op de Ineke Alberda Nursery School kregen.

Bouwen, bouwen, bouwen
De Stichting ProTanz, waar Herman Hendricks de coördinator van is, heeft samen met het ZZg in de afgelopen jaren de kleuterschool weten uit te breiden met lokalen voor groep 3, 4, 5 en 6 en dienstwoningen voor de leerkrachten. Dat laatste is verplicht in Tanzania; een school moet zorgen voor huisvesting van zijn docenten. Na het nodige lobbywerk bij de burelen van de ‘officials’ worden de leerkrachten inmiddels benoemd en betaald door de overheid; een belangrijke mijlpaal.
De school draagt de naam van Ineke: Ineke Alberda Shule ya Msingi. De laatste drie woorden betekenen in het Swahili ‘basisschool’. ProTanz bouwt gestaag verder aan lokalen en dienstwoningen, net zolang tot er een complete basisschool zal staan. En ProTanz en ZZg werken samen om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen.
Voor 2016 en 2017 staat de afbouw van drie nieuwe lokalen in de planning; de fundamenten liggen er al. € 8.500 per lokaal (inclusief tafels, stoelen en een kast), bij elkaar dus € 25.500. Van de laatste drie dienstwoningen worden binnenkort de fundamenten gelegd en daarna, vermoedelijk in 2018, kunnen ook die worden afgebouwd. € 9.500 per woning, dus € 28.500 in totaal.
Na een laatste rondje werkzaamheden (onder meer goede afvoer van het regenwater dat van de helling stroomt) zal er dan een schoolgebouw staan dat tegen die tijd aan meer dan 400 kinderen onderdak biedt. Maar voor hen betekent de school veel meer dan stenen en een onderdak tijdens de lessen; het opent de weg naar een toekomst die hopelijk rooskleuriger is dan die van hun ouders.

Aan de totstandkoming van de school hebben tegen die tijd heel veel mensen, kerken, scholen, fondsen en stichtingen een bijdrage geleverd.
Herman Hendricks schreef onlangs: “Hartelijk dank voor uw toewijding aan het Ineke Alberda scholenproject! Mede door uw goede zorgen krijgen nu al 300 kinderen uitstekend onderwijs in een gebied waar vroeger geen school was.”
Wilt u ook meehelpen, dan bent u van harte welkom om een bijdrage te storten op IBAN NL74 RABO 03752 16 936 t.n.v. ZZg te Zeist. Vermeld ‘Ineke Alberdaschool Tanzania’.