Een doorgangshuis voor patiënten (2020.46)

Doorgangshuis

Zwangere vrouwen uit het Surinaamse binnenland moeten bij medische complicaties helemaal naar het ziekenhuis in Paramaribo, omdat alleen daar specialistische zorg voorhanden is. Vaak moeten ze zo’n 12 weken onder medisch toezicht staan. Dat is een probleem, want lukt de meesten niet om zelf onderdak te regelen en te bekostigen, plus ook nog de vliegreis en voedsel.

Het gaat om zwangere vrouwen, meestal heel jonge inheemse meisjes, en soms om een patiënt met een medische aandoening die voor een behandeling langere tijd in de stad moet zijn. Iedereen wordt begeleid door een familielid, liefst iemand die Nederlands spreekt en al vaker in Paramaribo is geweest. Dit vanwege de cultuurschok die de mensen doormaken als ze nog nooit in de stad zijn geweest.

De Medische Zending, verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in het binnenland, zorgt ervoor dat patiënten die niet bij familie kunnen verblijven in de Zinzendorfherberg van de Broedergemeente terecht kunnen en daar toezicht en begeleiding krijgen. Dat is belangrijk voor de aanpassing aan de zo totaal andere gewoontes en regels in de stad. Ook krijgen de zwangere vrouwen een babypakket, omdat ze meestal niet beschikken over babyspullen. Afgelopen jaar ging het om 11 zwangere vrouwen en 4 patiënten met een medische aandoening. Wanneer ze dat kunnen, betalen de mensen een eigen bijdrage.

Doorgangshuis 01

Het ZZg financiert verblijf en voeding in het Doorgangshuis, een deel van de reiskosten en de babypakketten. De Medische Zending zet zijn personeel in en betaalt het grootste deel van de reiskosten, vice-versa naar het binnenland en in de stad.

Basisgezondheidszorg is van oudsher een focuspunt geweest voor het ZZg, met name in afgelegen gebieden. Een voorziening als dit Doorgangshuis draagt daadwerkelijk bij aan het verminderen van de moeder- en babysterfte bij bevallingen. En dat is een geweldig hoopvol resultaat.

Dit jaar draagt het ZZg € 17.500 bij. Helpt u een handje mee om dat bedrag bij elkaar te krijgen? Er is al € 8.200 binnengekomen.

Bekijk hier een recent beeldverslag.

Lees hier een special over het Doorgangshuis in ZZg Nieuws van september 2019.


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: €5, €10, €25 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: Doorgangshuis Medische Zending - 2020.46