Dagtekst van de Broedergemeente

Zondag, 5 Juli 2020

Verheug u en wees blij in de HEERE, uw God.

Joel 2:23 (HSV)

In Christus Jezus, onze Heer, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.

Ef. 3:12 (HSV)