Dagtekst van de Broedergemeente

Dinsdag, 23 April 2019

De HEER zal zijn volk recht doen, Hij ontfermt zich weer over zijn dienaren.

Deut. 32:36

Jezus zei:: Ik zeg jullie dat Hij zijn uitverkorenen spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?

Luc. 18:8