Dagtekst van de Broedergemeente

Woensdag, 23 Oktober 2019

Keer voorgoed terug naar die God. Laat je leiden door liefde en recht.Blijf voortdurend hopen op je God.

Hos. 12:7

Verwijder daarom elke smet, elk restant van slechtheid; wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte, dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden.

Jak. 1:21 (WV)