Dagtekst van de Broedergemeente

Maandag 22 oktober 2018

Ook in de weg van uw oordelen, HEERE hebben wij U verwacht.

Jes. 26:8 (HSV)

Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.

1 Petr. 5:6