Dagtekst van de Broedergemeente

Zondag, 29 Maart 2020

Toen mijn geest in mij bezweek, kende Ú mijn pad.

Ps. 142:4

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze verdrukking.

2 Kor. 1:3-4 (HSV)