Dagtekst van de Broedergemeente

Maandag, 19 Augustus 2019

Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel.

Zach. 9:9 (HSV)

De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Mat. 20:28