Dagtekst van de Broedergemeente

Zaterdag 18 augustus 2018

Het volk antwoordde: ‘Het is verre van ons de HEER te verlaten om ander goden te dienen.

Joz. 24:16

Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Kol. 2:7