Dagtekst van de Broedergemeente

Vrijdag 14 december 2018

Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van de HEER.

Ps. 113:3

Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en het verlossing gebracht, en heeft ons een hoorn des heils opgericht.

Luc. 1:68-69 (NBG)