Dagtekst van de Broedergemeente

Maandag 25 juni 2018

Verwerp niet om uws naams wil, onteer niet uw heerlijke troon.

Jer. 14:21 (NBG)

Paulus schrijft: Wij bidden altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat Hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door het geloof al het mogelijke tot stand laat brengen.

2 Tes. 1:11