Dagtekst van de Broedergemeente

Maandag, 18 Januari 2021

HEER, U geeft aan alles het leven, voor U buigen de hemelse machten.

Neh. 9:6

Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Rom. 11:36 (HSV)