Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 6 resultaten gevonden.

Zendingsfeest 2019 ...

Zendingsfeest op het Zusterplein Op zaterdag 21 september moet u beslist even langs het Zusterplein in Zeist lopen. Op en rondom het plein vindt daar tussen 10.30 en 16.00 uur het jaarlijkse Zendingsfeest ...

Rondzendbrief uit Tanzania #4

... de laatste vele activiteiten in Zeist zoals Zendingsfeest, Oudstenraadverkiezing , bijeenkomsten van Unitas Fratrum. We voelen dan toch dat we er een beetje bij horen. Kerkdiensten afspelen via internet ...

Vooraankondiging Zendingsfeest 2017 ...

Schrijf het alvast in uw agenda: Zaterdag 16 september: Zendingsfeest in Zeist. Op het Zusterplein, tussen 10.30 en 16.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. Om in de stemming te komen: een filmpje ...

Zendingsfeest 2015 gaat niet door!!! ...

Acute ontwikkelingen bij de renovatie van het Zusterplein leiden tot afgelasten van het zendingsfeest. Of dat ooit eerder gebeurd is, weten we niet. De grote renovatie van het Zusterplein die op ...

Geschiedenis van het Zendingsfeest ...

Op Facebook vroeg iemand zich af hoe lang het Zendingsfeest eigenlijk al bestaat. Daar moesten we zelf ook even goed over nadenken. Het Zendingsfeest blijkt haast even oud als het ZZg Naar aanleiding ...

Verslag van het Zendingsfeest 2014 ...

Het Zendingsfeest is weer voorbij. We kijken terug op een zeer geslaagde dag die in het teken stond van ontmoeting, samenzijn en inspirerende verhalen over Jezus. De bruto opbrengst bedraagt € 9.522. ...