Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 8 resultaten gevonden.

Terugblik Zendingsfeest 2020 ...

Het jaarlijkse Zendingsfeest in Zeist vond dit jaar i.v.m. het coronavirus op een andere manier plaats. Geen samenzijn in Zeist, wel diverse acties door het hele land. Bekijk hier een terugblik in beeld ...

Terugblik op het Zendingsfeest 2020 ...

Het jaarlijkse Zendingsfeest in Zeist vond dit jaar i.v.m. het coronavirus op een andere manier plaats. Geen samenzijn in Zeist, wel diverse acties door het hele land. Bekijk hieronder een terugblik in ...

Bekijk de Zendingsfeestdienst! ...

Op zaterdag 19 september a.s. gaat de video van het Zendingsfeestdienst om 10.45 uur in première. Die dienst is hier op de ZZg website te bekijken.  ...

Rondzendbrief uit Tanzania #4

... de laatste vele activiteiten in Zeist zoals Zendingsfeest, Oudstenraadverkiezing , bijeenkomsten van Unitas Fratrum. We voelen dan toch dat we er een beetje bij horen. Kerkdiensten afspelen via internet ...

Vooraankondiging Zendingsfeest 2017 ...

Schrijf het alvast in uw agenda: Zaterdag 16 september: Zendingsfeest in Zeist. Op het Zusterplein, tussen 10.30 en 16.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. Om in de stemming te komen: een filmpje ...

Zendingsfeest 2015 gaat niet door!!! ...

Acute ontwikkelingen bij de renovatie van het Zusterplein leiden tot afgelasten van het zendingsfeest. Of dat ooit eerder gebeurd is, weten we niet. De grote renovatie van het Zusterplein die op ...

Geschiedenis van het Zendingsfeest ...

Op Facebook vroeg iemand zich af hoe lang het Zendingsfeest eigenlijk al bestaat. Daar moesten we zelf ook even goed over nadenken. Het Zendingsfeest blijkt haast even oud als het ZZg Naar aanleiding ...

Verslag van het Zendingsfeest 2014 ...

Het Zendingsfeest is weer voorbij. We kijken terug op een zeer geslaagde dag die in het teken stond van ontmoeting, samenzijn en inspirerende verhalen over Jezus. De bruto opbrengst bedraagt € 9.522. ...