Opstaan

Sta op. De kracht van het woord.
De bijbel begint ermee. God sprak: Licht. En er was licht.
Karel Deurloo, de bijbelgeleerde, zei het ooit mooi: “Vaak zijn woorden in de bijbel niet alleen een kwestie van informatie, maar ook een kwestie van in formatie zetten.”Hij bedoelde dat de woorden in de bijbel, of ze nu van God of van mensen komen, vaak dingen in beweging zetten, op gang brengen.

Dat kun je ook buiten de bijbel zien. Een opstand begint niet zelden met een vurige toespraak die mensen in beweging zet en soms zelfs ontaardt in onbeheersbare toestanden. Natuurlijk weten we dat de toespraak vaak een aanleiding was. De echte oorzaak was de situatie van onrecht, onmacht, dreiging.

Het evangelie van Johannes begint er ook mee. In het begin was het Woord. Het woord was bij God en het woord was God. En even verder: Dat woord werd vlees.
Wat zou dat voor woord geweest zijn?
Ik houd het op het woord Liefde. Naastenliefde. 
Ik stel me voor dat naastenliefde in pure vorm kan bestaan. Niet vertroebeld door praktische bezwaren, door angst, aarzeling en wat al niet. Naastenliefde zoals God die heeft bedoeld.
Vervolgens stel ik me voor dat Jezus die naastenliefde zoals God die heeft bedoeld, belichaamde en zo een mens werd zoals God mensen bedoeld heeft. En zoals veel, zo niet alle, mensen diep in hun hart willen zijn. Wat zou het mooi wezen als mensen die naastenliefde zonder enige terughoudendheid konden toelaten. 

Jezus heeft laten zien dat dit in principe kan en in elk geval principieel elke dag opnieuw geprobeerd kan worden en dat het zin heeft om dit te blijven proberen, ook al mislukt het. Proberen je naaste lief te hebben als jezelf is nooit zonde van je tijd.
Jezus liet dat zien in zijn opstanding. Een mysterie dat ik maar moeilijk kan doorgronden.
Maar uit het verhaal klinkt heel duidelijk een buitengewoon praktische en begrijpelijke aansporing. Een woord dat mij in beweging wil zetten: Jij, ja precies, jij, sta op tegen onrecht, achterstand, ziekte, armoede. Het heeft zin om niet bij de pakken neer te blijven zitten. Sta op!