Licht delen is licht vermenigvuldigen

kaars

Stel je voor: iemand staat in een grote hal geld uit te delen. Van die hal is bekend dat daar elke week geld uitgedeeld wordt, dus er komen veel mensen op af. Na korte tijd is het geld op: uitgedeeld.

Stel je voor: iemand staat met een brandende kaars in een donkere kerk. Het is bekend dat daar elke week een kerkdienst wordt gehouden waar het licht gedeeld wordt met iedereen die een kaars meebrengt. Daar komen mensen op af en na korte tijd is de kerk verlicht. Het licht is niet op, want de eerste kaars brandt nog steeds.
Het delen van licht kun je als beeld nemen voor het delen van inspiratie. Iedereen heeft dat wel eens meegemaakt. Je ontmoet elkaar, iemand vertelt met gloed en vuur over iets. Je maakt elkaar enthousiast en steekt het vuur bij elkaar aan. Niet zelden zal degene die begonnen is de bijeenkomst als inspirerend ervaren, want niets werkt zo inspirerend als het kunnen delen van dat wat je enthousiast maakt.

Bij het ZZg willen we het delen van geld ook zien als het delen van inspiratie. We komen bij ons werk overzee geïnspireerde mensen tegen die zich met vuur inzetten voor mensen die minder kansen hebben. Hun verhaal steekt het vuur bij ons aan. Wij vertellen het door. Het oorspronkelijke verhaal zal mensen hier inspireren, aansteken. En een van de mogelijkheden om daar uiting aan te geven is het geven van geld.

Iemand die geld aan een project geeft is te vergelijken met iemand met een aangestoken kaars. Het licht komt van de bron: degene die begon met het project en daar ploeterend en tegen de weerbarstige werkelijkheid in mee doorgaat omdat–ie erin gelooft. Het vuur komt dan terug in een andere gedaante: concrete steun in de vorm van geld.
Reken maar dat het de inspiratie aan de bron voedt. Het gebeurt zelfs dat iemand die met vuur en enthousiasme begonnen is aan een project zich alleen en ongezien voelt, en bang is om het oorspronkelijke vuur te verliezen. Dan helpt aandacht in de vorm van concrete financiële steun.

Geld is een middel om vorm te geven aan inspiratie. Het ZZg is bemiddelaar: we zien een aangestoken kaars, we lopen erheen, halen het vuur op en brengen het aan andere mensen die zich graag laten inspireren.

euros 2