Krediet komt van credo

Vertrouwen

Wie vertrouwen krijgt
van een medemens
krijgt de kans
om te groeien.
Iemand zegt immers:
ik geloof in je!
Dat stimuleert.

Jezus geeft vertrouwen
aan wie niet meetelt.
De zieke, de bedelaar,
de vreemdeling,
ze mogen meedoen
en ze gáán meedoen.

Een mosterdzaadje
aan vertrouwen
brengt veel op gang.

Wie dit gelooft
maakt het tastbaar
en investeert
in een medemens.

Het woord staat bijna elke dag wel in de krant: de kredietcrisis. Dan gaat het over banken die omdreigen te vallen en zelfs landen die failliet kunnen gaan. De kern van de zaak is geloof.
Als steeds meer mensen geloven dat het aandeel dat ze gekocht hebben door anderen begeerd wordt, zal de waarde van het aandeel stijgen. Dit soort aandeelhandel is in feite handel in begeerte. Mensen willen graag een aandeel kopen, omdat ze geloven dat ze het voor meer kunnen verkopen.
Begeerte is op die manier de oorzaak van waardestijging. Geloof in die begeerte is de aanjager van de waardestijging, de stimulans.

Je kunt ook op een andere manier geloven. Er is een boer die een goed idee heeft: een nieuwe techniek om op een vriendelijke manier onkruid te voorkomen, om de productie te verbeteren, om de markt te bereiken. De boer zal zijn idee wel realiseren, maar als hij wat meer geld heeft kan alles sneller gaan. Een bank die in zo'n boer gelooft en hem tastbaar vertrouwen schenkt in de vorm van een lening heeft onderzocht of het bedrijf solide is en zo sterk dat het na een paar jaar zoveel winst maakt dat de lening terugbetaald kan worden. En dat komt doordat de boer al zijn creativiteit en energie in het bedrijf steekt en er iets van maakt. Het bedrijf wordt meer waard, doordat er meer uitkomt.
Energie en creativiteit zijn de oorzaak van de waardestijging. Geloof in die creativiteit en energie zijn de aanjager en stimulans.

In de bijbel lijkt het soms alsof geld slecht is. De onrechtvaardige mammon. Ik denk dat geld op zich niet slecht is. Geld is handig. Je kunt er van alles mee kopen. Maar het is zo handig dat veel mensen in de war raken en denken dat het belangrijk is om veel geld te hebben. Geld wordt dan een doel.
Geld als doel kan alleen maar tot onrecht leiden.
In de bijbel staat ook dat we vrienden kunnen maken met de onrechtvaardige mammon.
We kunnen geld dus zien als middel. Bijvoorbeeld als middel om duidelijk te maken dat we in iemand geloven. Als middel om iemand te helpen zijn mooie doel te realiseren. Als middel om iemand te helpen met iets dat hij of zij op dit moment niet kan betalen.
We gebruiken geld dan als middel om op andere mensen betrokken te zijn, om ons te verbinden en om het leven op aarde echt en tastbaar ietsje lichter te maken.
De kredietcrisis was er nooit geweest als mensen hun geld op die manier hadden gebruikt. De kredietcrisis komt door verkeerd geloof: geloof in begeerte van mensen in plaats van geloof in het vermogen en de wil van mensen om een beter leven te maken voor hun omgeving.

Het woord 'crisis' heeft trouwens te maken met verandering, omslag.
Er is dus hoop...