Is inspiratie te financieren?

We hebben bij het ZZg de ervaring dat tastbare noden beter te financieren zijn dan vage behoeften.
Daarmee bedoelen we dit: donateurs zijn eerder gemotiveerd om geld te geven voor een koelkast van een medische kliniek in een afgelegen dorp dan voor een training van het personeel van de kliniek.
Het positieve effect van het laatste is lastig in beeld te brengen; het eerste is duidelijk, want zonder een fatsoenlijke koelkast kun je medicijnen in een warm land niet goed houden.

Toch willen we de uitdaging aangaan om onze donateurs mee te nemen in het lastige verhaal.
Bijvoorbeeld bij het project Brassbands in de Oostkaap.
Tijdens mijn reis door Zuid-Afrika kwam ik Tyrone Hitzeroth tegen. Een man die zijn hele leven al Brassbands geleid heeft en nu op het idee gekomen is om voor kinderen in afgelegen dorpen in de Oostkaap bands op te zetten.
We vermoeden dat we met enige moeite geld kunnen werven voor muziekinstrumenten. De kinderen zijn arm en ze hebben weinig afleiding, dreigen uit verveling op het verkeerde pad te komen. Dus als ze maar een trompetje krijgen, kunnen ze meespelen.
Maar het verhaal is breder en dieper en veel donateurs voelen dat ook.

Het gaat om kinderen die niet alleen arm zijn, maar ook heel weinig zelfvertrouwen hebben. Ze kunnen niet geloven dat ze iets voorstellen in het leven. Erfenis van de Apartheid, om het samen te vatten. Als zo'n kind een trompet krijgt en verder niks, dan gebeurt er ook niks.
Er zijn instructeurs nodig, leiders die de kinderen helpen om door te zetten, mensen die de kinderen steeds weer zeggen: 'Hoor je hoe goed je speelt?'. Totdat dit een geweten wordt: Ik kan mooi spelen. Dat mag ik voortaan van mezelf verwachten. Maar dan mag ik ook op andere vlakken iets van mezelf verwachten: schoolprestaties bijvoorbeeld.

Tyrone Hitzeroth wil niet alleen geld inzamelen voor instrumenten, maar ook om mensen te trainen om les te geven. En vooral ook om met zijn eigen jongerenband een dag in de auto te gaan zitten om een lang weekend muziek te maken met de jongeren in de afgelegen dorpen.
Hun spel en inspiratie zal de motor zijn waardoor het ook in die dorpen gaat draaien.
Deze weekends van samen plezier beleven aan muziek zijn waarschijnlijk van doorslaggevend belang voor het slagen van het hele project, belangrijker nog dan de aanwezigheid van instrumenten.
Geld voor benzine voor muziekweekenden is minstens even belangrijk als geld voor trompetten.

Onze vragen:
Is dit een duidelijk verhaal?
Kunnen we mensen motiveren om Tyrone Hitzeroth niet alleen met trompetten te helpen, maar ook met benzine?
Wat voor materiaal hebben we dan nodig voor een wervingscampagne en op welke groepen richten we die?
Graag reacties op ZZg Facebook, waar het gesprek al aan de gang is. Maar via e-mail of telefoon mag het ook: info@zzg.nl en (030) 8509523.