Doe je best


Elk kind hoort het.

Elk kind probeert ernaar te handelen.
Elk kind merkt ook dat het soms niet genoeg is om je best te doen. De omstandigheden kunnen sterker zijn. Of je hebt te weinig talent om te bereiken waarvan je droomt.
Het is de kunst om dan toch je best te blijven doen.

Daarvoor heb je inspiratie nodig. Die kan komen van mensen uit je directe omgeving. Je ouders bijvoorbeeld.
Het ZZg werkt in Suriname aan volwasseneneducatie.
Ouders die zelf onvoldoende kunnen lezen, rekenen en schrijven gaan weer naar school en kunnen daarna hun kinderen helpen met het huiswerk.
Maar veel belangrijker is dat er een grote stimulerende werking uitgaat van die ouders. Wat stimuleert een kind meer dan een moeder die zelf ook huiswerk maakt? Onderzoek geeft aan dat kinderen beter leren als ouders erop letten dat ze hun huiswerk maken.

Ook een juf of meester kan inspireren.
Het ZZg werkt in Suriname aan het renoveren van onderwijzerswoningen.
Voor een juf die is opgegroeid in de stad, is het moeilijk om voor een school in het binnenland te kiezen als ze met haar kinderen moet wonen in een huis waar bijvoorbeeld de wc kapot is.
Goede en gemotiveerde leraren zijn van onschatbare waarde voor opgroeiende kinderen.

Er is geld nodig voor volwasseneneducatie en onderwijzerswoningen , maar geld is niet het enige belangrijke.
Geld werkt pas goed als het zo wordt gebruikt dat het mensen motiveert, inspireert.
Geld kun je zien als een ketting van inspiratie:

Een donateur geeft geld.
Dat geeft ons bij het ZZg moed en inspiratie om ons werk handen en voeten te geven.
Wij besteden geld aan volwasseneneducatie en renovatie van woningen.
Dat inspireert ouders en docenten om hun best te doen en kinderen te motiveren en te inspireren.
Die kinderen doen dan uiteindelijk hun best en halen het beste uit zichzelf.
En dat geeft u en ons weer moed: ondanks de weerbarstige werkelijkheid waarin de dingen vaak niet zo lopen als je bedoeld had, heeft het zin om iets te doen.
We doen ons best.

Age Kramer