Geroepen

Het is
zo'n geladen begrip.
Roeping.
Het hoort bij
heel bijzondere mensen
die
heel bijzondere
dingen doen.

Maar Jezus riep juist
gewone mensen.
Vissers, boeren,
mensen op straat.
Mensen als u en ik.

Zij voelden zich
geroepen
om licht te brengen
in de duisternis,
om licht te zijn voor
anderen.

Doet u het?

 

"Is dit een baan voor je of een soort roeping?"

Het bleef even stil. Dat was geen vraag die ik echt verwacht had in mijn sollicitatiegesprek bij het ZZg. Toen hoorde ik mezelf zeggen: "Een roeping. Ik heb het gevoel dat ik hier heel veel kwijt kan van wat ik in de loop van mijn leven heb geleerd."
Hoewel ik geen visser of boer ben, beschouw ik mezelf als een heel gewoon mens. Ook ik voel me geroepen om iets te doen, om mee te doen.

Het interessante aan dit voorbeeld vind ik dat we in de taal van gelovigen kennelijk heel simpel kunnen praten over zaken die in een andere taal ingewikkeld liggen.
Godsdienst heeft in onze cultuur van dit moment het imago van moeilijk te begrijpen, ingewikkeld, ongrijpbaar, vaag.
Maar juist godsdienst is het speelveld waarin we elkaar haast spelenderwijs kunnen bevragen over ingrijpende keuzes in ons leven, terwijl we toch simpele woorden blijven gebruiken.

Ga maar na.
In veel boeken over leiderschap, persoonlijke motivatie op het werk, beroepskeuze, carrière, leiderschap, gaat het om wat je uit je beroep kunt halen. Natuurlijk, een mooi salaris, prestaties die je op je lijst kunt bijschrijven, persoonlijke ontwikkeling en groei.
Maar vaak is er dan ook nog een hoofdstuk dat gaat over de diepe behoefte van mensen om van betekenis te zijn. Uiteindelijk wil iedereen volgens die boeken als uniek mens een bepaalde betekenis gehad hebben. En dan wordt het pas echt ingewikkeld. Bij van betekenis zijn gaat het om meer dan dat je werkgever blij is met de taken die je kunt vervullen. Je moet eigenlijk het gevoel hebben dat je je eigen unieke kwaliteiten in je werk kwijt kunt, dat je werkomgeving daar rijker van wordt en dat je er zelf aan groeit.
Mensen die naast het woord beroep ook het woord roeping kennen en daar dan ook nog wat verhalen uit de bijbel bij hebben is het in feite simpeler.

"Hee, doe je mee?" zegt Jezus.
"Best, zeg ik, wat moet ik doen? Ik kan bijvoorbeeld heel aardig stukjes schrijven".
"Nee man, ik wil veel meer dan wat je kan, ik wil jou".
Wat gebeurt er dan met mij?
Wat gebeurt er met mensen die dit horen, of voelen dat ze deze roeping horen?
Welke bezieling komt er los? Welke krachten worden gemobiliseerd?
Iemand die zo in jou gelooft dat hij alles wat je bent wil gebruiken.

In mijn werk kom ik steeds weer mensen tegen die zich kennelijk geroepen weten. In het ZZg-Nieuws van december 2012 en in alle andere uitgaven komen we ze ook tegen. Mensen die met bezieling aan het werk zijn gegaan, zich geroepen weten. Mensen die over kracht en power blijken te beschikken waar ze zelf ook een beetje verbaasd van zijn.
Natuurlijk zien we in ons werk ook veel dingen die beter kunnen, maar waar zaken lukken zien we altijd een of meer mensen die niet bezig zijn een beroep in te vullen, maar die een roeping lijken te hebben.