Bevrijding

Eigenlijk
is de bijbel
één groot
Exodusverhaal.

Bevrijding
van mensen
uit situaties
die verlammen.
Nieuw leven voor wie
geen leven had.

Het kan.
Het gebeurt.
Ook vandaag
en wij mogen meedoen.
Anderen bevrijden
en zelf bevrijd worden.
Evangelie
in woord en daad.

Bevrijding
Van de cirkel of de lijn

Het ZZg-Nieuws van juli gaat over bevrijding uit situaties die verlammen. De bijbel staat er vol mee.
Verhalen over mensen die vastzitten, of zichzelf vastgezet hebben en er dan toch op een of andere manier uitkomen.
Mensen kunnen op verschillende manieren vastzitten. Dat betekent dat bevrijding ook verschillende gezichten kan hebben. Twee voorbeelden.

De cirkel

Soms lijkt het alsof je in een kringetje ronddraait. Steeds weer stuit je op dezelfde problemen, steeds weer zie je dat een oplossing net buiten bereik blijft.
Mensen die arm zijn kunnen soms net niet een goede opleiding betalen waardoor ze aan beter betaald werk kunnen komen. Maar ook als die opleiding wel lukt is het vaak nog niet voldoende om uit de cirkel te breken. Je hebt ook perspectief nodig, een doel dat je met al je kracht wilt bereiken, een betere toekomst die je zelf concreet maakt. Dat is lastig in culturen waar mensen eraan gewend zijn dat er nooit veel verandert.
Bevrijding betekent dan dat je niet alleen de middelen hebt om uit de vicieuze cirkel te breken, maar ook dat je geleerd hebt dat het je gegund is om je lot in eigen hand te nemen.
Zo is het ZZg in Suriname bezig met een spaarprogramma op school dat kinderen leert naar hun leven te kijken en te bedenken wat ze graag zouden willen bereiken. Leren sparen helpt hen om zelf de noodzakelijke stappen te zetten in de richting van hun doel.

De lijn

Je kunt ook vastzitten in al te doelgericht denken. Hoe goed het ook is om doelen te hebben in je leven, teveel van het goede is verslavend, vermoeiend en op den duur vernietigend. Als je te geconcentreerd bent op de doelen die gehaald moeten worden loop je de kans dat je kwijt raakt waarom je dat ook weer zo graag wilde bereiken. Je motivatie kan ingesloten raken door je streefdoelen.
Er is niks mis met een tijdje tegen de stroom in zwemmen om de plek te bereiken die je gekozen hebt.
Maar het is vaak ook slim om je af en toe door de rivier mee te laten nemen en even niet zo veel te doen. Wie weet is stroomafwaarts wel een even mooie plek, die je bereikt door mee te drijven en alleen af en toe bij te sturen.

Vakantie is zo'n mogelijkheid om even de dagelijkse gang van zaken te onderbreken en afstand te nemen. Bevrijding heeft dan een ander gezicht. Niet meer zo veel moeten, zoveel streven, zoveel willen.
Een periode van ontspanning.
Ik wens u zo'n periode toe en de rust om u te laten dobberen.