Minisymposium op 19 mei: ZZg 225 jaar!

001 ZZg 225 Zusterplein Zeist

Op zaterdag 19 mei a.s. viert het ZZg zijn 225-jarig jubileum met een minisymposium. Op deze feestelijke middag staan we tussen 14.00 en 17.00 uur stil bij deze bijzondere mijlpaal, 225 jaar Hernhutter zending vanuit Zeist. We lopen symbolisch het tijdspad af van verleden (Zending 1.0) tot heden (Zending 2.0) en werpen we een blik op de toekomst (Zending 3.0).We beginnen bij Zending 1.0: het begin van de eerste zendelingen uit Herrnhut die zich in Zeist vestigden en vervolgens naar de overzeese gebieden trokken om daar het Evangelie te verkondigen. In het vernieuwde museum Het Hernhutter Huis – op loopafstand van het ZZg – begint dit eerste gedeelte van de middag. Zo staan we met één been in de historie en kijken we terug naar hoe het begon.
Presentatie: Markus Gill, predikant Evangelische Broedergemeente Zeist

Daarna verplaatsen we ons naar de Kleine Kerkzaal. Naar Zending 2.0, waarbij we zien en horen dat de Broedergemeente verzelfstandigt in de jaren zestig van de vorige eeuw, en daarmee zelf verantwoordelijk wordt voor zijn doen en laten. Het accent van het ZZg verschuift daarmee van zendingswerk naar assisterende en coördinerende taken in de vorm van diaconaal en ontwikkelingswerk.
Presentatie: Age Kramer, missionair consulent ZZg
                     Aart Schalkwijk, algemeen secretaris ZZg


En tot slot Zending 3.0: Vandaag de dag woont 90% van de belijdende leden van de Broedergemeente niet meer in Europa maar in het zuiden van de wereld. De zendingsgolf uit het zuiden komt terug naar Europa. Hernhutters noord en zuid (en oost en west) kunnen elkaar wederzijds inspireren door uitwisseling van geloofsverhalen, om zo elkaar te versterken in hun (Hernhutter) geloof. Voor dit onderdeel zijn speciale gasten uitgenodigd, te weten zr. Roselien Zamuel-Rotgans van het Theologisch Seminarie in Suriname en br. Karel August van het Theologisch Suriname in Zuid-Afrika. Zij worden geïnterviewd over wat deze nieuwe vorm van zending voor hen betekent en hoe dit in hun werk tot uiting komt. Uiteraard is er hierbij volop de gelegenheid om vragen te stellen.
Presentatie: Daniël Claas, ZZg

We heten u van harte welkom bij deze bijzondere middag. We ontvangen u graag vanaf 13.30 uur met een kopje koffie of thee bij het ZZg, Zusterplein 20. Het programma start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Na afloop ontmoeten we u nog graag onder het genot van een hapje en een drankje.
Graag vragen we of u zich wilt aanmelden voor deze middag. Dat kan via het formulier of door te bellen naar 030 692 71 80.

Ja, ik kom op 19 mei naar het minisymposium van het ZZg.

Aanhef(*)
Invalid Input

Voorletter(s)
Invalid Input

Naam(*)
Invalid Input

Adres(*)
Invalid Input

Postcode(*)
Invalid Input

Woonplaats(*)
Invalid Input

E-mailadres(*)
Invalid Input

Neemt u iemand mee?(*)
Vul alstublieft dit veld in.