Werkwijze

Werkwijze en Monitoring

Hoe komt het ZZg aan projecten?

In het algemeen wordt het ZZg benaderd door partnerorganisaties van het ZZg die een verzoek indienen voor financiering (of andere ondersteuning) van een project.
Meestal is dat de Broedergemeente in een van de kernlanden (in het bijzonder Suriname, maar ook Tanzania, Jamaica, Zuid-Afrika, Letland) of organisaties die daaraan verbonden zijn.
Soms werkt het ZZg ook samen met partners die niet afkomstig zijn van de Broedergemeente, zoals de Kilangalamissie in Tanzania. Het ZZg laat zich hierbij leiden door het christelijke karakter van de organisatie.

Wat zijn de doelstellingen van het ZZg?

 • Het ZZg wil betrokkenheid genereren in Nederland op basis van de kracht van onze partners en de duurzaamheid van hun oplossingen.
 • Het ZZg wil samen met partners een strategie ontwikkelen om problemen zelf op te lossen.
 • Het ZZg wil partnerorganisaties versterken zodat ze de zelf gekozen oplossingen zelf kunnen dragen.
 • Het ZZg werkt over het algemeen binnen vijf thematische werkvelden waarbinnen de meeste projecten passen:

A) Zending en kerkelijk werk
B) Diaconaal werk
C) Onderwijs
D) Gezondheidszorg
E) Inkomensverwerving

De beoordeling van de projecten

Bij de beoordeling van de projecten kijken we naar de kwaliteit, capaciteit en betrouwbaarheid van de aanvragende organisatie. Het beoordelen van projecten gebeurt heel zorgvuldig en systematisch aan de hand van een uitgewerkt 'beoordelingsmemorandum' dat gebaseerd is op het door de aanvragende organisatie opgestelde projectvoorstel en begroting. Het document wordt in periodieke vergaderingen van de afdeling Projecten & Programma's vastgesteld, in aanwezigheid van de algemeen secretaris.

Hoe volgt het ZZg de projecten?

Het ZZg vraagt voortgangs- en eindrapportage over de projecten van de uitvoerende organisaties. Die rapportage is zowel inhoudelijk als financieel. Als de voortgangsrapportage voldoende is, maakt het ZZg een tweede bedrag voor het project over naar de uitvoerende organisatie. Aan de hand van de eindrapportage krijgt het ZZg een beeld van de manier waarop het project is uitgevoerd en hoe de beschikbaar gestelde middelen besteed zijn.
Daarnaast voeren enkele medewerkers van het ZZg in een aantal landen ook veldbezoeken. Daarbij worden de partnerorganisaties bezocht en wordt er met hen gesproken over de in uitvoering zijnde projecten. Indien mogelijk worden de projecten zelf ook bezocht. Dit is niet in alle gevallen mogelijk omdat het betekent dat er dan lang en veel gereisd moet worden en dat kost veel tijd en vooral ook veel geld.

Wanneer is een project volgens het ZZg geslaagd?

Een geslaagd project wordt vastgesteld aan de hand van de ontvangen eindrapportage, zowel inhoudelijk als financieel. Op basis van deze rapportage stelt het ZZg een 'afsluitmemo' op waarbij de balans wordt opgemaakt; welke concrete resultaten heeft het project opgeleverd? In welke mate heeft het project bijgedragen aan doelstellingen op langere termijn? Is het project duurzaam geweest?
Waar mogelijk worden de projecten bezocht om te zien of de resultaten ook zichtbaar en merkbaar zijn.

Medewerkers

Ewald Hunsel algemeen secretaris ZZg web Ewald Hunsel Algemeen Secretaris e.hunsel@zzg.nl 
01 Age Kramer ZZg Age Kramer Missionair Consulent a.kramer@zzg.nl 
05 Jeannet Kelholt ZZg Jeannet Kelholt Fondsenwerving j.kelholt@zzg.nl
04 Daniël Claas ZZg Daniël Claas Communicatie    d.claas@zzg.nl 
07 Joke Wels ZZg Joke Wels Donateursadministratie j.wels@zzg.nl 
08 Douwe van Barneveld ZZg Douwe van Barneveld     Financiën, IT & Beheer d.van.barneveld@zzg.nl 
09 Ingrid van Wielink ZZg Ingrid van Wielink-de Zeeuw         Financiële Administratie i.van.wielink@zzg.nl 
10 Aad Berm ZZg   Aad Berm Financiële Administratie   a.berm@zzg.nl 

Zeister Zendingsbestuur

Dhr. L.M. Dragtenstein, voorzitter
Mw. A.F. Belgrave, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. I.J. Cambridge
Dhr. P.M. Theile
Mw. M. van der Heiden-Brunekreef, lid namens de Protestantse Kerk Nederland

Commissie Financiën

Dhr. M.S. Kembel
Mevr. A.C. Pengel

Bestuurs- en commissieleden werken allen onbezoldigd. 

ANBI Stichting Trijntje Beimers

ANBI FC

Hier vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Trijntje Beimers (STB), die sinds 1 januari 2013 nauw samenwerkt met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).

Officiële naam
Stichting Trijntje Beimers

RSIN
8157.07.009

Contactgegevens
Zusterplein 20 / 3703 CB Zeist / Tel. 030 - 692 71 80
E-mailadres: stb@zzg.nl

Contactpersonen
STB: Pytsje Kampen, tel. 0514 - 52 17 70, e-mail: pytsjek@gmail.com
ZZg: Douwe van Barneveld, tel. 030 - 692 71 88, e-mail: stb@zzg.nl 

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit de volgende personen:
Mw. P. Kampen-van der Heide, It Heidenskip, voorzitter
Dhr. D. van Barneveld, Zeist, eerste penningmeester
Mw. I. Beimers-Plat, St.-Jacobiparochie, tweede penningmeester
Mw. A. Witteveen, Nijemirdum, lid

Beleidsplan
Bekijk het beleidsplan 2019-2024 van Stichting Trijntje Beimers.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting Trijntje Beimers ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het doel van Stichting Trijntje Beimers is het verstrekken van financiële steun aan de Kilangala- en Kantembo missiepost in Tanzania.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie de nieuwsbrieven.

Financiële verantwoording
Bekijk de jaarrekening over 2019.

Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het ZZg.

Locatie & Contactgegevens ZZg

 • Bezoek- en postadres

  Zusterplein 20
  3703 CB Zeist
  Tel. 030 692 71 80
 • Het ZZg is elke werkdag bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur.
 • Routebeschrijving