Disclaimer

Disclaimer voor zzg.nl

Het Zeister Zendingsgenootschap (Kamer van Koophandel: kvk 40479642), hierna te noemen ZZg, verleent u hierbij toegang tot zzg.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Het ZZg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het ZZg spant zich in om de inhoud van zzg.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van ZZg.

In het bijzonder zijn alle bedragen op zzg.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor de op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ZZg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ZZg.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ZZg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Locatie & Contactgegevens ZZg

  • Bezoek- en postadres

    Zusterplein 20
    3703 CB Zeist
    Tel. 030 692 71 80
  • Het ZZg is elke werkdag bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur.
  • Routebeschrijving