Klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure kunt u hier bekijken.

Werkwijze

Werkwijze en Monitoring

Hoe komt het ZZg aan projecten?

In het algemeen wordt het ZZg benaderd door partnerorganisaties van het ZZg die een verzoek indienen voor financiering (of andere ondersteuning) van een project.
Meestal is dat de Broedergemeente in een van de kernlanden (in het bijzonder Suriname, maar ook Tanzania, Jamaica, Zuid-Afrika, Letland) of organisaties die daaraan verbonden zijn.
Soms werkt het ZZg ook samen met partners die niet afkomstig zijn van de Broedergemeente, zoals de Kilangalamissie in Tanzania. Het ZZg laat zich hierbij leiden door het christelijke karakter van de organisatie.

Wat zijn de doelstellingen van het ZZg?

 • Het ZZg wil betrokkenheid genereren in Nederland op basis van de kracht van onze partners en de duurzaamheid van hun oplossingen.
 • Het ZZg wil samen met partners een strategie ontwikkelen om problemen zelf op te lossen.
 • Het ZZg wil partnerorganisaties versterken zodat ze de zelf gekozen oplossingen zelf kunnen dragen.
 • Het ZZg werkt over het algemeen binnen vijf thematische werkvelden waarbinnen de meeste projecten passen:

A) Zending en kerkelijk werk
B) Diaconaal werk
C) Onderwijs
D) Gezondheidszorg
E) Inkomensverwerving

De beoordeling van de projecten

Bij de beoordeling van de projecten kijken we naar de kwaliteit, capaciteit en betrouwbaarheid van de aanvragende organisatie. Het beoordelen van projecten gebeurt heel zorgvuldig en systematisch aan de hand van een uitgewerkt 'beoordelingsmemorandum' dat gebaseerd is op het door de aanvragende organisatie opgestelde projectvoorstel en begroting. Het document wordt in periodieke vergaderingen van de afdeling Projecten & Programma's vastgesteld, in aanwezigheid van de algemeen secretaris.

Hoe volgt het ZZg de projecten?

Het ZZg vraagt voortgangs- en eindrapportage over de projecten van de uitvoerende organisaties. Die rapportage is zowel inhoudelijk als financieel. Als de voortgangsrapportage voldoende is, maakt het ZZg een tweede bedrag voor het project over naar de uitvoerende organisatie. Aan de hand van de eindrapportage krijgt het ZZg een beeld van de manier waarop het project is uitgevoerd en hoe de beschikbaar gestelde middelen besteed zijn.
Daarnaast voeren enkele medewerkers van het ZZg in een aantal landen ook veldbezoeken. Daarbij worden de partnerorganisaties bezocht en wordt er met hen gesproken over de in uitvoering zijnde projecten. Indien mogelijk worden de projecten zelf ook bezocht. Dit is niet in alle gevallen mogelijk omdat het betekent dat er dan lang en veel gereisd moet worden en dat kost veel tijd en vooral ook veel geld.

Wanneer is een project volgens het ZZg geslaagd?

Een geslaagd project wordt vastgesteld aan de hand van de ontvangen eindrapportage, zowel inhoudelijk als financieel. Op basis van deze rapportage stelt het ZZg een 'afsluitmemo' op waarbij de balans wordt opgemaakt; welke concrete resultaten heeft het project opgeleverd? In welke mate heeft het project bijgedragen aan doelstellingen op langere termijn? Is het project duurzaam geweest?
Waar mogelijk worden de projecten bezocht om te zien of de resultaten ook zichtbaar en merkbaar zijn.

Dagtekst van de Broedergemeente

 • Dagtekst Nederlands

  Zondag, 16 Januari 2022

  Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.

  Ps. 105:4 (HSV)

  Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

  Luc. 11:10

   

U kunt ook elke ochtend (van maandag t/m zaterdag) via de mail een impuls ontvangen bij de dagteksten van de dag. U kunt zich hiervoor aanmelden via: ochtendgroet@ebg.nl.

In Memoriam

Marianne van de Glind

Op 26 april 2016 overleed in Zeist Marianne van de Glind. Zij was pas 61 jaar.
Als vrijwilliger is Marianne geruime tijd actief geweest als notuliste voor het ZZg-bestuur en in het archief van ZZg/ EBG-Zeist. Van 2010 tot 2013 werkte ze als orthopedagoog in Star Mountain (vlakbij Ramallah, op de Westelijke Jordaanoever), via onze Duitse zusterorganisatie Herrnhuter Missionshilfe. Met het ZZg raakte zij verbonden door haar tante, Leni Bom, die in Suriname zendingszuster was te Djumu.

Bij het ZZg gedenken we haar in dankbaarheid, net als de hieronder genoemde broeders en zusters die in hun leven en werk veel betekend hebben voor het ZZg en het zendingswerk.

kaars

 

 

Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. (Hebr. 13:14)

 

 

 

Alexander Darnoud

Op 10 april 2016 overleed op de leeftijd van 95 jaar in Paramaribo Theodorus Alexander Darnoud, bisschop van de Surinaamse Broedergemeente.
Alexander Darnoud werd geboren op de plantage Stolkertsijver en groeide op in Commewijne. Hij kwam naar Nederland voor zijn theologische studie en werkte vanaf 1956 als predikant in diverse gemeentes in Suriname en op de Antillen. In 1994 werd hij tot bisschop geordend, de 5e Surinamer in dit ambt.
In het jubileumfotoboek uit 2006 van de Broedergemeente in Suriname zijn enkele pagina’s aan hem gewijd.

Cor Hage

Op 8 maart 2016 overleed Cornelia (Cor) Hage, op de gezegende leeftijd van 102 jaar. Ze werd geboren op 31 augustus 1913.
Cor is als verpleegkundige 10 jaar naar Suriname uitgezonden geweest, van 1969 tot 1979, en heeft daar veel sociaal werk gedaan. Na haar pensionering vestigde zij zich definitief in Suriname.


Clary den Butter-Bos

Op 5 september 2015 is overleden Clary den Butter-Bos, 84 jaar, uit Losser. Zij is met haar man Huug den Butter uitgezonden geweest naar Suriname, van 1972 tot 1977. Hij werkte als arts, en zij gaf les aan hun kinderen en deed in het binnenland wat haar hand vond om te doen.

 

Herman Maarleveld

Op 10 december 2014 is op 97-jarige leeftijd overleden oud-zendingsarts H.J. Maarleveld uit Heerde, Van 1958 tot 1965 is hij door het ZZg naar Suriname uitgezonden geweest en heeft hij gewerkt op Kabel (nu verdwenen in het stuwmeer) en in Brownsweg, Brokopondo.
Hij en zijn vrouw waren trouwe zendingsvrienden.

 

Magda Martinsen

Op 1 mei 2014 overleed Magda Martinsen op de gezegende leeftijd van 85 jaar. Deze Deense zuster stond bekend als zuster Magda en is van 1956 tot 1990 actief geweest in het kinderhuis Sukh Dhaam in Suriname. In 2003 verscheen haar autobiografie onder de naam: 'Uit het dagboek van zuster Magda'.

 

Robbin Louz

Op 19 april 2013 overleed Robbin Eugène Louz, op 70-jarige leeftijd. Tot vorig jaar was Robbin actief betrokken bij het ZZg. Als lid van de Commissie Financiën zette hij jarenlang, vanaf april 2000, zijn kennis en ervaring op het financiële vlak in voor de financiële gezondheid van het ZZg. Tot zijn eigen gezondheid het hem onmogelijk maakte. 
Robbin was predikant in de Broedergemeente, een roeping die hij op latere leeftijd nog heeft verwezenlijkt.

 

Anna Schalkwijk-Borst

Op 1 juli 2012 overleed Anna Schalkwijk, 85 jaar. Anna Schalkwijk was de steunpilaar achter ds. Jan Schalkwijk en werkte tussen 1952 en 1986 bescheiden maar onmisbaar met hem samen in Suriname, Jamaica en Nederland. Zo typte ze bijvoorbeeld talloze brieven. Het echtpaar Schalkwijk was in Suriname werkzaam in de Hindostaanse Zending en een internaat van de Broedergemeente en in Jamaica aan de Theologische Hogeschool.

 

Jeannet van Rooijen

Op 30 juni 2012 overleed op zesentachtigjarige leeftijd Jeannet van Rooijen. Zij werkte van 1957 tot 1960 voor de Medische Zending in Suriname, als verpleegkundige op Stoelmanseiland.

 

Ds. Jos Los

Op 7 februari 2012 overleed Joris Gerard Los, op de leeftijd van 79 jaar.
Dominee Los en zijn vrouw Elisabeth werkten van 1999 tot 2001 in Frans Guyana aan de opbouw van een veelkleurige, oecumenische, protestantse kerk, in opdracht van de Franse zendingsdienst DÉFAP en het ZZg. Door de Binnenlandse Oorlog in Suriname kwam een grote groep Surinaamse vluchtelingen en immigranten in Frans Guyana terecht. Pastorale zorg was bij hen, bij de autochtone bevolking en bij de Haïtianen, Vietnamezen en Europeanen van diverse nationaliteiten in de regio zeer welkom.
Een interview uit 1999.

 

Zr. Roelofje Vos-Kolk

Op 18 juli 2011 overleed Roelie Vos, 82 jaar oud. Ze ging mee met haar man Dick toen hij in 1962 in Suriname ging werken als administrateur van de zending in Suriname. Zij was toen vooral druk met haar jonge gezin. In 1967 kwamen ze terug.
Dick Vos is bij het ZZg Secretaris Financiën geweest, in de periode 1968-1985.

 

Zr. Nan Voorhoeve

Op 3 juni 2011 overleed op 90-jarige leeftijd Nan Voorhoeve. Zij werkte van 1955-1970 zeer toegewijd als verpleegkundige in Suriname, in het ziekenhuis van Stoelmanseiland en op de medische post in Laduani aan de Surinamerivier.

 

Br. Freddy Samson

Op 21 april 2011 overleed Freddy Samson in de leeftijd van 68 jaar. Br. Samson was een prominent lid van de Oudstenraad van de Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland. Hij was daardoor lid van het ZZg, een goede bekende en graag gezien bij ZZg's ledenvergadering.

 

Br. Co Frederiks

Op 5 april 2011 overleed op 91-jarige leeftijd Jacobus Cornelis Frederiks, die van 1963-1967 als arts op Djumu en Stoelmanseiland werkte.

 

Zr. Dien Graafland

Op 17 maart 2011 overleed op 90-jarige leeftijd Hendrina Gerardina Graafland-van Lonkhuyzen.
In de jaren '50 ging Dien Graafland met haar man, ds. Eep Graafland, mee toen hij werd uitgezonden als jeugdpredikant bij de Broedergemeente in Suriname. Dien was zeer betrokken bij het werk van haar man en was zelf druk in haar jonge gezin. Ze ontving koningin Juliana en Prins Bernhard, toen die in 1955 Suriname bezochten.

 

Zr. An Meeuwes

Op 16 december 2010 overleed op 84-jarige leeftijd An Meeuwes . Zij werkte samen met haar man, Siewert Meeuwes, van 1953 tot 1958 via het ZZg in Suriname. Daarna werd br. Meeuwes algemeen secretaris van het ZZg. Ook zr. Meeuwes bleef haar leven lang met het werk van het ZZg verbonden.

 

Zr. Frieda van Oorspronk

Op 20 december 2010 overleed Frederika Maria van Oorspronk. Frieda van Oorspronk is 85 jaar geworden. Vele jaren is zij verpleegkundige geweest in dienst van de Surinaamse Stichting Diaconessenarbeid (wijkzorg en consultatiebureau). Daar werkte zij als wijkverpleegkundige. Officieel is ze dan ook niet door het ZZg uitgezonden geweest, maar door het Diakonessenhuis Utrecht. Wel altijd in nauwe relatie met het ZZg. Lees meer

Medewerkers

Ewald Hunsel algemeen secretaris ZZg web Ewald Hunsel Algemeen Secretaris e.hunsel@zzg.nl 
05 Jeannet Kelholt ZZg Jeannet Kelholt Fondsenwerving j.kelholt@zzg.nl
04 Daniël Claas ZZg Daniël Claas Communicatie    d.claas@zzg.nl 
07 Joke Wels ZZg Joke Wels Donateursadministratie j.wels@zzg.nl 
08 Douwe van Barneveld ZZg Douwe van Barneveld     Financiën, IT & Beheer

d.van.barneveld@zzg.nl

09 Ingrid van Wielink ZZg Ingrid van Wielink-de Zeeuw         Financiële Administratie i.van.wielink@zzg.nl 
10 Aad Berm ZZg   Aad Berm Financiële Administratie   a.berm@zzg.nl 

Zeister Zendingsbestuur

Dhr. J.E. (John) Waalring, voorzitter
Mw. M. (Ria) van der Heiden-Brunekreef, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. I.J. (Ivar) Cambridge
Dhr. P.M. (Martin) Theile
Mw. I.R. (Imelda) Tjon-Fo

Commissie Financiën

Dhr. M.S. Kembel
Mw. A.C. Pengel

Partners

Het ZZg werkt samen met diverse partnerorganisaties en kerken wereldwijd.

Hernhutter zendingsorganisaties

Duitsland  Herrnhuter Missionshilfe 
Zwitserland  Mission 21 
Groot-Brittannië  British Mission Board 
Denemarken Brødremenighedens Danske Mission 
Verenigde Staten   Board of World Mission

Overige partnerorganisaties

Suriname Evangelische Broedergemeente (EBGS)
Suriname Theologisch Seminarie (TS) der EBGS
Suriname Stichting Onderwijs der EBGS
Suriname               Medische Zending 
Suriname Diakonessenhuis

Partners in beeld

ANBI-status

ANBI FC

Officiële naam
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente

RSIN
002690846

Contactgegevens
Bezoek-en postadres: Zusterplein 20 / 3703 CB Zeist / Tel. 030 - 692 71 80
E-mailadres: info@zzg.nl

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Dhr. J.E. (John) Waalring, voorzitter
Mw. M. (Ria) van der Heiden-Brunekreef, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. I.J. (Ivar) Cambridge
Dhr. P.M. (Martin) Theile
Mw. I.R. (Imelda) Tjon-Fo

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2021-2025.

Beloningsbeleid
Het ZZg kent een onkostenvergoeding voor bestuursleden en andere vrijwilligers. Er is geen vacatieregeling.
Werknemers worden beloond overeenkomstig de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling
Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag en jaarrekening)
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we u naar het jaarverslag en jaarrekening van het ZZg over 2020.

Samenwerking met Stichting Trijntje Beimers
Het ZZg werkt sinds 1 januari 2013 nauw samen met de Stichting Trijntje Beimers (STB). 
Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van STB. 

ANBI Stichting Trijntje Beimers

ANBI FC

Hier vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Trijntje Beimers (STB), die sinds 1 januari 2013 nauw samenwerkt met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).

Officiële naam
Stichting Trijntje Beimers

RSIN
8157.07.009

Contactgegevens
Zusterplein 20 / 3703 CB Zeist / Tel. 030 - 692 71 80
E-mailadres: stb@zzg.nl

Contactpersonen
STB: Pytsje Kampen, tel. 0514 - 52 17 70, e-mail: pytsjek@gmail.com
ZZg: Douwe van Barneveld, tel. 030 - 692 71 88, e-mail: stb@zzg.nl 

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit de volgende personen:
Mw. P. Kampen-van der Heide, It Heidenskip, voorzitter
Dhr. D. van Barneveld, Zeist, eerste penningmeester
Mw. I. Beimers-Plat, St.-Jacobiparochie, tweede penningmeester
Mw. A. Witteveen, Nijemirdum, lid

Beleidsplan
Bekijk het beleidsplan 2019-2024 van Stichting Trijntje Beimers.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting Trijntje Beimers ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het doel van Stichting Trijntje Beimers is het verstrekken van financiële steun aan de Kilangala- en Kantembo missiepost in Tanzania.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie de nieuwsbrieven.

Financiële verantwoording
Bekijk de jaarrekening over 2020.

ANBI-publicatie
Bekijk de ANBI-publicatie van Stichting Trijntje Beimers.

Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het ZZg.

 • 1
 • 2

Locatie & Contactgegevens ZZg

 • Bezoek- en postadres

  Zusterplein 20
  3703 CB Zeist
  Tel. 030 692 71 80
 • Het ZZg is elke werkdag bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur.
 • Routebeschrijving