Dagtekst van de Broedergemeente

Zondag 17 december 2017

Toen David zijn einde voelde naderen, droeg hij zijn zoon Salomo op: Ik moet nu heengaan, net als iedereen. Wees sterk en houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER.

1 Kon. 2:1 e.v.

Paulus schrijft: Wij bidden onophoudelijk voor u. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht dat zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet.

Kol. 1:9-10