Dagtekst van de Broedergemeente

Zaterdag 24 maart 2018

Des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uit gaat.

2 Kron. 16:9 (NBG)

Een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij bracht een albasten kruik met mirre, en zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met mirre.

Luc. 7:37-38 (NBG)