Dagtekst van de Broedergemeente

Zaterdag 21 oktober 2017

Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd.

Ps. 39:8

Jezus zei tot de zieke vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered, ga in vrede.’

Luc. 8:48