Dagtekst van de Broedergemeente

Dinsdag 22 augustus 2017

De HEER kreeg medelijden met de Israëlieten en was met hen begaan vanwege het verbond dat Hij met Abraham, Isaak en Jakob gesloten had. Hij wilde hen niet uitroeien en verstootte hen niet. Hij (heeft) dat tot op de dag van vandaag niet gedaan.

2 Kon. 13:23

Omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Gal. 3:29